=  LIÊN MINH HTX TỈNH PHÚ YÊN - MỪNG XUÂN 2018 - MỪNG ĐẢNG QUANG VINH  =

Tiếng Việt | English  

Ngành nông nghiệp

S
TT
TÊN HỢP TÁC Xà Địa chỉ Tên Giám đốc Tổng vốn
(Tr.đ)
 Tổng số thành viên
 (người)
Điện thoại Thành
 viên Liên minh HTX tỉnh
I. HUYỆN ĐÔNG HOÀ: 14 đơn vị   
1 HTX NN KDDV Hoà Hiệp Bắc  Phú Mỹ - Hoà Hiệp Bắc Nguyễn Ngọc  4.565 1.926 3548037
 2218563
x
2 HTX NN KDDV Hoà Hiệp Nam 1 Thọ Lâm - Hoà Hiệp Nam Ngô Ngọc Tần 1.392 410 3536006 x
3 HTX NN KDDV Hoà Hiệp Nam 2 Đa Ngư - Hoà Hiệp nam  Trương Minh Trí 461 612 3536276  
4 HTX NN KDDV Hoà Hiệp Trung  Phú Hiệp - Hoà Hiệp Trung Buì Minh Dân 2.825 2.255 3545070 x
5 HTX NN KDDV Hoà Tân Đông Đồng Thạnh - Hoà Tân Đông  Lê Sỹ Quý 4.456 3.267 3527505 x
6 HTX NN KDDV Hoà Thành Đông Phước Lộc 1 - Hoà Thành Duy Tấn Hoàng 1.385 1.949 3.565.021
3.503.030
x
7 HTX NN KDDV Hoà Thành Tây Phước Bình - Hoà Thành  Nguyễn Phước 3.520 1.604 3565020 x
8 HTX NN KDDV Hoà Xuân Đông Xã Hoà Xuân Đông Đặng Xuân Mười  3.086 1.915 3515115 x
9 HTX NN KDDV Hoà Xuân Tây 1 Nam Bình - Hoà Xuân Tây Đỗ Lê Danh 1.670 1.349 519.219
218.403
x
10 HTX NN KDDV Hoà Xuân Tây 2 Bàn Nham Nam - H.Xuân Tây Nguyễn Đình Nhu 4.840 950 519132 x
11 HTX NN KDDV Hoà Hiệp Nam 3 Phú Lạc - Hoà Hiệp Nam Nguyễn Khoa Xuân 87 608 228487  
12 HTX Nấm Nông Phú Thôn 2, Hòa Vinh Võ Thị Huệ 100 10 576288489 x
13 HTX NN KDDV Hoà Tâm  Xã Hoà Tâm  Nguyễn Văn Vinh  800 254 3568299 x
14 HTX NN KDDV Hoà Vinh  Xã Hoà Vinh Đỗ Thế Hoan 4.060 4.304 531.137
246.537
x
  Cộng:     33.247 21.413    
II. HUYỆN ĐỒNG XUÂN: 13 đơn vị  
1 HTX SXKDDV NN TT La Hai Châu Bình - T.T La Hai Lê Xuân Đức 4.848 2.554 872302 x
2 HTX SXKD & DVNN Xuân Phước
Phú Xuân - Xuân Phước Nguyễn Dư 11.461 2.784 664170 x
3 HTX SXKDDV NN Xuân Quang 3 Phước Lộc - Xuân Quang 3 Nguyễn Văn Dũng  4.617 1.132 3872474  
4 HTX SXKDDV NN Xuân Quang 2 Triêm Đức - Xuân Quang 2 Nguyễn Ngọc Tài 6.390 1.680 3873012  
5 HTX SXKDDV NN Xuân Quang 1 Kỳ Lộ - Xuân Quang 1 Huỳnh Đức Lai 9.336 711 684008  
6 HTX SXKDDV NN Xuân Sơn Bắc Tân Bình - Xuân Sơn Bắc Võ Phi Dũng  12.359 746 872574  
7 HTX SX & DVNN Xuân Sơn Nam  Tân Vinh - Xuân Sơn Nam  Bùi Văn Sang 5.395 718 689345 x
8 HTX NN Xuân Lãnh  Xã Xuân Lãnh  Trần Trung Trimh 1.130 568   x
9 HTX SX NN & DV Xuân Long  Long Mỹ - Xuân Long Quang 1.185 498 873085  
10 HTX NN Đa Lộc Xã Đa Lộc   378  379     
  Cộng:     57.099 11.770    
Xem tiếp >>

 

       Về Trang trước

  Trang Chủ | Thư ngỏ | Góp ý

Về đầu trang       


LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH PHÚ YÊN
Địa chỉ: Đường Tố Hữu, Phường 9, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại:84-57-3.819.102 - Fax: 84-57-3.819.102 - Email: htxphuyen@vnn.vn

 

Phát triển bởi: Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin - Truyền thông