=  LIÊN MINH HTX TỈNH PHÚ YÊN - MỪNG XUÂN 2018 - MỪNG ĐẢNG QUANG VINH  =

Tiếng Việt | English  

Ngành Xây Dựng

 

DANH SÁCH HỢP TÁC XÃ TỈNH PHÚ YÊN 
Tháng 7 năm 2015
 
NGÀNH XÂY DỰNG 
S
TT
TÊN HỢP TÁC Xà Địa chỉ Tên Giám đốc Tổng vốn
(Tr.đ)
Tổng số thành viên
 (người)
Điện thoại Thành
 viên LMHTX tỉnh 
I. HUYỆN TUY AN: 12 đơn vị  
1 HTX xây dựng An Lĩnh  Phong Thái - An Lĩnh Nguyễn Văn Đa 387 13   x
2 HTX XD An Định  Trung Lương - An Định    70 9    
3 HTX XD Phương Trang  T.T Chí Thạnh      7    
4 HTX XD Ngân Mỹ  T.T Chí Thạnh    182 9   x
5 HTX XD Thành Mỹ 49 Trần Phú - T.T Chí Thạnh    0 10    
6 HTX XD An Mỹ  Xã An Mỹ    70 12    
7 HTX XD An Xuân  Vùng 6 - An Xuân      9    
8 HTX Khánh Nguyên 54 Hải Dương – TT. Chí Thanh   530 21   x
9 HTX VLXD Đạt Thịnh  Lê Thành Phương - T.T Chí Thạnh    450 15   x
10 HTX XD Chí Thạnh  T.T Chí Thạnh    70 12    
11 HTX XD Ngân Sơn  Ngân Sơn – T. T Chí Thạnh      9    
12 HTX XD Tuy An  Trường Xuân – Chí Thạnh      9    
  Cộng:     1,759 135    
II. THÀNH PHỐ TUY HOÀ: 1 đơn vị  
1 HTX XD & XLĐ Minh Khai 239 Nguyễn Tất Thành - P8 Trần Ngọc Nhơn  2.696 15 3823373
2241.402
x
  Cộng:     2.696 15    
13 Tổng cộng     4.455 150    

       Về Trang trước

  Trang Chủ | Thư ngỏ | Góp ý

Về đầu trang       


LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH PHÚ YÊN
Địa chỉ: Đường Tố Hữu, Phường 9, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại:84-57-3.819.102 - Fax: 84-57-3.819.102 - Email: htxphuyen@vnn.vn

 

Phát triển bởi: Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin - Truyền thông