=  LIÊN MINH HTX TỈNH PHÚ YÊN - MỪNG XUÂN 2018 - MỪNG ĐẢNG QUANG VINH  =

Tiếng Việt | English  

Hoạt động Doanh nghiệp và kinh tế tập thể Địa phương

Hiệu quả từ một đề án
Ngày cập nhật: 16/5/2016

Hiệu quả từ một đề án
MINH DƯƠNG
Qua 3 năm triển khai đề án Kiện toàn, đổi mới và phát triển kinh tế tập thể tỉnh, các HTX được coi là nòng cốt thành phần kinh tế tập thể đã từng bước được củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, sẵn sàng hòa nhập thị trường.
KẾT QUẢ KHẢ QUAN
Nhìn lại chặng đường 3 năm thực hiện đề án, từ năm 2012 đến nay, nhờ sự vào cuộc của chính quyền các cấp và nỗ lực của chính các HTX, thành phần kinh tế tập thể đã được phát triển theo hướng nâng cao chất lượng các HTX khá, giỏi, củng cố các HTX yếu kém, bằng cách giải thể các HTX ngừng hoạt động, tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho các HTX đang hoạt động.
Thời gian qua, các địa phương đã tiến hành sáp nhập, hợp nhất 20 HTX nông nghiệp quy mô thôn, liên thôn, khu phố để hợp nhất thành 9 HTX mới với quy mô lớn hơn. Thành lập mới 12 HTX và 1 Liên hiệp HTX trên các lĩnh vực công nghiệp tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh quản lý chợ, dịch vụ thương mại và nông nghiệp. Giải thể 12 HTX, củng cố 3 HTX, làm tiền đề để các địa phương tiếp tục rà soát giải thể HTX ngừng hoạt động còn lại để đến năm 2016 không còn HTX chỉ hoạt động hình thức. Các HTX được củng cố, hợp nhất phát triển rõ rệt, tổ chức thực hiện được nhiều dịch vụ mới, đáp ứng kịp thời nhu cầu thành viên, hoạt động có lãi, thu nhập của người lao động tại các HTX tăng lên đáng kể, tạo niềm tin của thành viên đối với HTX. Số HX hoạt động có hiệu quả tăng 7,1% so với trước và HTX hoạt động khá giỏi đến nay đạt 98%.
Huyện Đồng Xuân đi đầu trong việc kiện toàn HTX bằng phương pháp hợp nhất, sát nhập. Theo UBND huyện Đồng Xuân, ngay trong năm 2013, huyện tiến hành sáp nhập 7 HTX nông nghiệp (NN) hoạt động ở phạm vi thôn thành 3 HTX NN mới với quy mô toàn xã và đi vào hoạt động. Cụ thể, HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp (SXKD DVNN) Phước Thọ (thôn Phước Thọ) hợp nhất với HTX SXKD DVNN Xuân Sơn Bắc thành HTX SXKD DVNN Xuân Sơn Bắc của xã Xuân Sơn Bắc. 3 HTX NNKD DVNN ở các thôn Phú Hội, Phú Xuân, Phước Hòa (xã Xuân Phước) hợp thành HTX SXKD DVNN Xuân Phước. HTX SXKD DVNN các thôn Phước Huệ, Triêm Đức của xã Xuân Quang 2 hợp nhất cùng Tập đoàn SXNN Phú Sơn thành HTX SXKD DVNN Xuân Quang 2. Đến tháng 3/2014, 3 HTX NN là HTX SXKD DVNN Long Hà, Long Thăng, Châu Bình và Tập đoàn Sản xuất nông nghiệp Long An hợp nhất vào HTX SXKD DVNN thị trấn La Hai. Tháng 9/2014, hợp nhất các HTX SXKD DVNN Phước Lộc, Phước Thuận, Thạnh Đức vào HTX SXKD DVNN Xuân Quang 3. Qua thực tế hoạt động cho thấy, sau khi được sáp nhập hoặc hợp nhất các HTX mới bước đầu hoạt động hiệu quả hơn. Những HTX xếp loại trung bình có cơ hội nâng lên thành khá và những HTX yếu kém trước đây bước đầu hoạt động ổn định.
Ông Nguyễn Ngọc Tài, Giám đốc HTX SX KDDVNN Xuân Quang 2, cho biết: Khi chưa sáp nhập, nhiều năm liền, các HTX này ở trong tình trạng âm vốn vì để nợ đọng trong dân kéo dài không có khả năng thu hồi, ảnh hưởng đến tưới tiêu mùa vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp. Có thời điểm HTX Phước Huệ nợ 15 triệu đồng và HTX Triêm Đức nợ 20 triệu đồng không có khả năng thanh toán. Nhưng sau khi sáp nhập, hệ thống thủy nông nội đồng, trụ sở làm việc… được hợp nhất giúp các HTX mới có đủ điều kiện cơ sở vật chất để hoạt động. Từ các đơn vị có địa bàn hoạt động cấp thôn, nay được mở rộng ra toàn xã nên số thành viên HTX tăng lên. Điều này đồng nghĩa với số người sử dụng dịch vụ của HTX tăng và HTX có thêm nguồn thu. Hiện HTX Xuân Quang 2 không còn tình trạng âm vốn, sản xuất nông nghiệp cũng đi vào ổn định.
 
Ông Nguyễn Đức Thắng, Phó chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam cùng Ban chỉ đạo đổi mới phát triển tỉnh Phú Yên làm việc tại huyện Sông Hinh nhằm tìm ra phương án kiện toàn, đổi mới thành phần kinh tế tập thể trên địa bàn huyện
 
TIẾP TỤC THỰC HIỆN
Từ Kết luận 56 ngày 21/2/2013 của Bộ Chính Trị về Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết TW5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể đã khẳng định thời gian đến “Đưa kinh tế tập thể thực sự là thành phần kinh tế quan trọng, góp phần cùng với kinh tế nhà nước ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị cở cơ sở và góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước”. Đây chính là tiền đề để Liên minh HTX tỉnh tiếp tục thực hiện đề án Kiện toàn đổi mới, phát triển kinh tế tập thể tỉnh đến năm 2020.
Ông Lê Luân, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, cho biết: Trong 5 năm tới, Liên minh HTX tỉnh thực hiện phát triển kinh tế tập thể trên tất cả các mặt, gồm quan hệ sở hữu, phương thức quản lý và phân phối, trọng tâm phát triển phục vụ lợi ích thành viên; phát triển các loại hình mới, đa dạng và mở rộng liên doanh liên kết, tăng sự cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường; thu hút ngày càng nhiều cá nhân, hộ gia đình, tổ chức tham gia HTX. Kiện toàn kinh tế tập thể gắn với công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp. Đơn vị cũng chủ trương phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân, các hộ thành viên, các thành phần kinh tế khác để khai thác tiềm năng trong xã hội, phát huy nội lực của từng HTX.
 Với vai trò là đơn vị chủ nhiệm đề tài, Liên minh HTX tỉnh đặt ra mục tiêu đến năm 2020 cả tỉnh có 151 HTX hoạt động, tăng 28 HTX so với hiện nay. Các địa phương sẽ thành lập mới 3 HTX, để số HTX thành lập mới trên cả tỉnh tăng 26 HTX. Đồng thời, thành lập mới 2 liên hiệp HTX, đưa số liên hiệp HTX cả tỉnh lên 3 liên hiệp. Về chuyên môn nghiệp vụ, 100% cán bộ HTX có trình độ đạt chuẩn, trong đó trình độ đại học, cao đẳng chiếm trên 30%; 85% giám đốc điều hành đạt trình độ đại học… Trước mắt, trong năm 2016, Liên minh HTX tỉnh phối hợp cùng các địa phương tập trung giải thể bằng phương pháp giải thể bắt buộc hết số HTX thành lập trước Luật HTX 2012 đã ngừng hoạt động không đủ điều kiện tổ chức lại. Tiếp tục hợp nhất sáp nhập số HTX đang hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp hoạt động trung bình, yếu có quy mô nhỏ thành HTX có quy mô lớn hơn ở các địa phương như Tuy An, Phú Hòa, TP Tuy Hòa, Đông Hòa… Đơn vị đã hoàn thành việc rà soát để các HTX hoàn tất thủ tục tiến hành chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX 2012. Đến ngày 1/7/2013, tất cả các HTX trên địa bàn tỉnh đang hoạt động sẽ chuyển đổi hết.

 

  Các tin đã đưa:

NỘI DUNG TÌM HIỂU LUẬT HTX NĂM 2012 VÀ CÁC LOẠI MÔ HÌNH HTX KIỂU MỚI (16/5/2016)

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP AN NINH TÂY (HUYỆN TUY AN):Tạo doanh thu từ các dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp (16/5/2016)

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN CHÂU THÀNH (TP TUY HÒA):Nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường vốn vay (16/5/2016)

HỢP TÁC XÃ TÂN HÒA BÌNH (HUYỆN TÂY HÒA):Vững vàng trên thị trường quốc tế (16/5/2016)

Hiệu quả từ mô hình sản xuất lúa giống (16/5/2016)

Page: 1  2  3  4  5  6  7  8  9   Next  Last  

       Về Trang trước

  Trang Chủ | Thư ngỏ | Góp ý

Về đầu trang       


LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH PHÚ YÊN
Địa chỉ: Đường Tố Hữu, Phường 9, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại:84-57-3.819.102 - Fax: 84-57-3.819.102 - Email: htxphuyen@vnn.vn

 

Phát triển bởi: Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin - Truyền thông