=  LIÊN MINH HTX TỈNH PHÚ YÊN - MỪNG XUÂN 2018 - MỪNG ĐẢNG QUANG VINH  =

Tiếng Việt | English  

Hoạt động Doanh nghiệp và kinh tế tập thể Trong nước & Quốc tế

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Đào Xuân Cần được bầu vào Ban lãnh đạo của ICA- AP, nhiệm kỳ 2013-2016
Ngày cập nhật: 10/12/2012

Với chủ đề: “ Hợp tác xã xây dựng cộng đồng an toàn”, trong thời gian 5 ngày, từ 26-30 tháng 11 năm 2012, Đại hội Liên minh Hợp tác xã Quốc tế - Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (ICA-AP) lần thứ 10, nhiệm kỳ 2013-2016 đã được tổ chức trọng thể tại thành phố Kobe (Nhật Bản). Tham dự và chỉ đạo Đại hội có bà  Dame Pauline Green, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Quốc tế (ICA), đại diện lãnh đạo Văn phòng nội các Chính phủ Nhật Bản, đại diện Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Chủ tịch ICA- AP, Thị trưởng thành phố Kobe và gần 500 đại biểu đại diện cho 81 thành viên của ICA- AP thuộc 25 quốc gia và vùng lãnh thổ, các cơ quan báo chí của Nhật Bản và một số nước đến dự và đưa tin. Đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam  với 9 thành viên do Chủ tịch Đào Xuân Cần dẫn đầu đã tham dự tích cực các nội dung của Đại hội.

Đại hội đã tập trung đánh giá tình hình của các hợp tác xã khu vực Châu Á- Thái Bình Dương, hoạt động  Ban lãnh đạo ICA-AP trong nhiệm kỳ 2009-2012 và trao đổi, thống nhất chương trình công tác nhiệm kỳ 10 (2013-2016), các Ủy ban của ICA- AP báo cáo kết quả công tác nhiệm kỳ 9 và đề xuất các nội dung

Toàn cảnh Đại hội

trọng tâm trong nhiệm kỳ 10  trình Đại hội xem xét cho ý kiến.
Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ qua, mặc dù tình hình thế giới nói chung và khu vực Châu Á- Thái Bình Dương (gọi tắt là Khu vực) có nhiều khó khăn, thách thức, động đất, sóng thần, lụt lội nghiêm trọng sảy ra ở nhiều quốc gia, gây thiệt hại rất lớn cho nền kinh tế, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của  các hợp tác xã, nhưng với tinh thần tự nguyện, đoàn kết, hợp tác, với  khẩu hiệu “ mình vì mọi người, mọi người vì mình” các hợp tác xã trong khu vực đã vượt qua khó khăn, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của mình, hỗ trợ tích cực các thành viên ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, góp phần quan trọng cùng chính quyền phát triển kinh tế, ổn định xã hội. Trong nhiệm kỳ này, ICA- AP đã kết nạp được 20 thành viên mới, đưa tổng số thành viên của ICA- AP lên con số 81 từ 25 quốc gia; các hợp tác xã trong khu vực đã thu hút được hơn 700 triệu thành viên, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng tỷ người. Đặc biệt năm 2012, hưởng  ứng Năm Quốc tế Hợp tác  xã của Liên hợp quốc với chủ đề: “ Hợp tác xã xây dựng thế giới tốt đẹp hơn”, các quốc gia trên toàn thế giới đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm cổ vũ, động viên, tuyên truyền về vai trò, vị trí, tính nhân văn và những đóng góp quan trọng của các hợp tác xã vào phát triển kinh tế - xã hội trên phạm vi toàn thế giới.
Đại hội đã trao đổi, thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ, hoạt động của ICA- AP nhiệm kỳ 2013- 2016 trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ, hoạt động chung của ICA đã thông qua tại Đại hội đồng ICA ngày 30 tháng 10 năm 2012 tại thành phố Mansester, Vương quốc Anh, đó là: (1) tăng cương phát triển thành viên từ các nước Trung Đông, Trung Á, khu vực đồng bằng sông Mekong và các vùng phụ cận, chú ý đến các hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực: bảo hiểm, tín dụng, ngân hàng và dịch vụ thương mại; (2) Tăng cường các hoạt động của  các Ủy ban Hợp tác xã: Nông nghiệp, tiêu dùng, Tín dụng, ngân hàng, trường học, nghiên cứu và phát triển nguồn lực, phụ nữ, thanh niên; xem xét hình thành các Ủy ban mới trong lĩnh vực: rừng, y tế và nhà ở...; (3) Hỗ trợ thúc đẩy phát triển mạnh “văn hóa của người tiêu dùng và văn hóa của người sản xuất”; (4) Thúc đẩy phát triển mô hình “ Hợp tác xã thương mại truyền thống” lên  “ Hợp tác xã thương mại công bằng” thông qua Internet; (5) Tăng cường hỗ trợ các hợp tác xã ứng dụng thành tựu khoa học, kỹ thuật tiên tiến và ứng dụng công nghệ thông tin trong hội thảo, hội nghị và đào tạo; (6) Chuyển giao kỹ thuật, bí quyết quản lý kinh tế, đặc biệt là trong sản xuất, kinh doanh nguồn năng lượng tái tạo và các nguồn năng lượng mới tái sinh; (7) Đẩy mạnh trao  đổi văn hóa hợp tác xã giữa các xã viên, hợp tác xã; (8) nghiên cứu, tham gia hoàn thiện khung pháp luật cho các hợp tác xã; (9) tăng cường công tác thông tin, giới thiệu các hợp tác xã thành công trong kinh doanh; (10) Xúc tiến và mở rộng tên miền “.coop” và tạo những thông điệp hấp dẫn, tuyên truyền về hợp tác xã và các mô hình kinh doanh trên các phương tiện thông tin đại chúng; (11) thể chế hóa “kiểm toán hợp tác xã bởi xã hội” nhằm tăng cường giới thiệu và bảo vệ hình ảnh của hợp tác xã tốt hơn; (12) tiếp tục tổ chức Hội nghị các Bộ  trưởng hợp tác xã nhằm đề nghị Chính phủ hoàn thiện hơn về môi trường pháp luật cho các hợp tác xã phát triển, trên nguyên tắc của hợp tác xã  “ độc lập và tự chủ” ; (13) Xây dựng “Mạng lưới Nghị viện”  với các nghị sĩ có tư tưởng tiến bộ về hợp tác xã trong khu vực và toàn cầu; (14) tổ chức các hội thảo với các tổ chức đăng ký thành lập hợp tác xã về vấn đề đăng ký kinh doanh của hợp tác xã mới, những vấn đề xunh quanh luật hợp tác xã và các chính sách của chính phủ đối với hợp tác xã..., (15) tăng cường cải tổ các hợp tác xã cơ sở, nâng cao năng lực liên kết giữa các hợp tác xã thông qua việc xây dựng các mô hình điểm và kinh nghiệm thực tiễn; (16) Hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn cho các thành viên cấp quốc gia về luật hợp tác xã và các quy định trong lĩnh vực ngân hàng và bảo hiểm.
Đại hội đã bầu ban lãnh đạo ICA- AP,  khóa 10, nhiệm kỳ 2013-2016, gồm 11 thành viên. Ông Li Chungseng, quốc tịch Trung Quốc là Chủ tịch ICA- AP khóa 9 được tái cử chức vụ Chủ tịch ICA- AP khóa 10.  Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt  Nam Đào Xuân Cần được tín nhiệm tái cử vào ban lãnh đạo ICA-AP nhiệm kỳ 2013-2016. Đại hội cũng đã thống nhất hình thành thêm Ủy ban Hợp tác xã rừng, đưa tổng số các Ủy ban chuyên môn của ICA- AP thành 9 ủy ban, gồm: các Ủy ban Hợp tác xã: nông nghiệp, tiêu dùng, tín dụng – ngân hàng, nghiên cứu về hợp tác xã,  phát triển nguồn lực, phụ nữ, thanh niên, trường học, rừng. Lãnh đạo một số Ban, đơn vị của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam được tín nhiệm bầu vào các Ủy ban của ICA- AP, thể hiện vị thế của Việt Nam nói chung và của phong trào hợp tác xã Việt Nam nói riêng trên trường quốc tế đã có bước phát triển mới.
Cũng tại thành phố Kobe đã diễn ra Diễn đàn hợp tác xã khu vực lần thứ 7, với chủ đề: “ Vai trò của hợp tác xã trong việc tham gia giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai” các đại biểu đã được trao đổi những kinh nghiệm hết sức quý báu từ thực tiễn của các tổ chức hợp tác xã các nước đã trải qua thiệt hại bởi động đất, sóng thần tại Nhật Bản, Inđônêxia; lũ lụt tại Thái Lan, Philipine và Sirilanca... đó là, nêu cao tính  hợp tác, tương trợ giúp đỡ nhau trong hoạn nạn; hãy làm những gì mình có thể; thực hiện tốt trách nhiệm làm địa chỉ đỏ trong tiếp nhận, phân phối hàng cứu trợ đến tận tay từng nạn nhân bị thiệt hại; phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức khác trong vận động, hỗ trợ các nạn nhân sớm khôi phục lại cuộc sống, cũng như sản xuất, kinh doanh....
Trong thời gian tham dự Đại hội ICA-AP, Chủ tịch Đào Xuân Cần đã làm việc với bà D.P.Green, Chủ tịch ICA, ông Li- Chungseng, Chủ  tịch ICA-AP, ông Lee Jong Koo, Chủ tịch Tổ chức Hợp tác xã nghề cá quốc tế, Chủ tịch Liên đoàn Hợp tác xã nông nghiệp Nhật Bản, Chủ tịch liên đoàn Hợp tác xã tín dụng- ngân hàng Hàn Quốc, Chủ tịch Liên đoàn toàn quốc hợp tác xã tiêu dùng Trung Quốc, Liên đoàn Hợp tác xã các nước: Thái Lan, Maysia, Ấn Độ, Iran,v.v,.... trao đổi về hợp tác kinh tế giữa các hợp tác xã và đạo tạo nguồn nhân lực cho các hợp tác xã Việt Nam. Các bên tham gia làm việc đều nhất trí cao và hứa sẽ cụ thể hóa nhưng nội dung  này bằng những bản ghi nhớ, thảo thuận trong thời gian tới, với tinh thần hợp tác, tương trợ và cùng có lợi.

Theo http://www.vca.org.vn

 

  Các tin đã đưa:

Tổ chức HTX kiểu mới - vấn đề cấp bách (10/5/2016)

Phát động cuộc thi viết về “Kinh tế tập thể trong thời kỳ đổi mới” (23/4/2013)

khẳng định vị thế của Kinh tế Hợp tác - HTX trong nền kinh tế nhiều thành phần hiện nay (8/3/2010)

Hội nghị Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tập trung công tác chuẩn bị Ðại hội IV, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. (8/3/2010)

Page: 1  

       Về Trang trước

  Trang Chủ | Thư ngỏ | Góp ý

Về đầu trang       


LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH PHÚ YÊN
Địa chỉ: Đường Tố Hữu, Phường 9, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại:84-57-3.819.102 - Fax: 84-57-3.819.102 - Email: htxphuyen@vnn.vn

 

Phát triển bởi: Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin - Truyền thông